Directies

Communicatie MET en OVER kind-betrokkenen: leiden of lijden…

WAAROM?

Als schoolleider val je vaak terug op overtuigingskracht om teamleden te motiveren. Meer inzicht in je eigen overtuigingen én in je communicatie kan deze kracht in belangrijke mate versterken. Jouw inzichten in het oplossingsgericht communiceren werkt tegelijk inspirerend voor je team vanuit jouw voorbeeldrol.

 • Als bijdrage aan een plezierig werkklimaat
 • Als bijdragen aan een positief leer- en leefklimaat
 • Om in te zetten op constructieve communicatie
 • Om een krachtige leer- en leefomgeving te creëren

WAT is het ONderWIJSspel eigenlijk?

 • Een toegankelijke spelvorm in een veilige en vertrouwde omgeving : we oefenen in het hanteren van oplossingsgerichte communicatietechnieken aan de hand van een eenvoudig kaartspel.
 • Een bijeenkomst met onderwijsprofessionals, waarbij de focus ligt op het delen van inzichten en expertise. Onder deskundige begeleiding en op basis van een grondige intake bepalen we de focus van de oefeningen zodat deze afgestemd zijn op het profiel van uw team. (een spelronde, een workshop of een studiedag)
 • Een spelronde duurt ongeveer 2uur, idealiter met 4 tot 10 deelnemers per ronde.
 • Realistische situaties vormen het uitgangspunt.

5 Redenen om het ONderWIJSspel te spelen met je (zorg)team:

 • Constructieve communicatie heeft een bewezen positief (leer)effect op kinderen.
 • Positieve communicatie verhoogt het vertrouwen in en de verbinding met het kind.
 • Ouders verstrekken waarde(n)volle informatie over hun kind, vanuit hun eigen opvoedingsexpertise.
 • (zorg) leerkrachten en directies willen vanuit de beste intenties en vanuit hun deskundigheid communiceren met mekaar en met ouders.
 • Het spel zet in op het verhogen van inzicht in de eigen communicatiestijl, is praktijkgericht en onmiddellijk inzetbaar.

HOE ziet het spel eruit?

Het spel bestaat uit:

 • Een kennismakingskaart en een ondersteunende gesprekskaart,
 • Situatiekaarten over communicatie met ouders, specifieke kleuterkaarten
 • Situatiekaarten over communicatie binnen het team.
 • Situatiekaarten specifiek voor schoolleiders.
 • Kaarten met als doel te reflecteren over de eigen job tevredenheid.
 • De mogelijkheid om eigen situaties toe te voegen.

een greep uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit: https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK-Dashboard.pdf

Resultaten en effecten: R2 “De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.

Beleid: BL3 “De school werkt participatief en responsief” BL6 “De school communiceert transparant over haar werking met alle betrokkenen.”

Begeleiding: B3 “Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het ook op gelijke onderwijskansen. B4 “Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.”

Foto door RODNAE Productions op Pexels.com

%d bloggers liken dit: