FLOW= Leerkracht+Veerkracht

Veerkracht: ingeblikt

  • Veerkracht is een ruim, en tegenwoordig (te?)populair, begrip waarmee we de soepelheid bedoelen waarmee we herstellen na bepaalde druk of uitdagingen. Een vaardigheid waar in ons onderwijs heel veel beroep op gedaan wordt. Het onderwijs van vandaag is voortdurend in verandering, de verwachtingen komen vanuit hele diverse invalshoeken en wat voor de ene een oplossing blijkt is voor de andere net een hindernis. (let op, die ‘vandaag’ is eigenlijk al de volle 30 jaar geldig dat ik in onderwijsland vertoef en ik vermoed ook al lang daarvoor) Toch blijft dit thema naar mijn aanvoelen netjes ingeblikt. Alsof er een bepaalde taboe op hangt, misschien vanuit de eeuwenoude overtuiging dat de leerkracht alles zelf moet weten en kunnen? Daar wil ik het nu graag over hebben. Ik werp mijn blik op vaardigheden, zoek graag samen met jou naar mogelijkheden, ik trek die (dat?) blik graag met jou open om LEER – krachtig mee om te gaan met onze veerkracht.
  • In het woordenboek Van DALE (1999) wordt VEERKRACHT in de letterlijke betekenis van het woord omschreven als het vermogen van een materiaal om zichzelf in zijn oorspronkelijke vorm of staat te herstellen nadat er een bepaalde kracht is op uitgeoefend. Denk bijvoorbeeld aan de vering van een auto of in een matras. Is de figuurlijke betekenis wordt veerkracht of resilience in Van Dale (1999) en op Wikipedia (“Resilience (organizational)”2014; psychological resilience”, 2014) omschreven als de capaciteit van een systeem, organisatie of samenleving om zich flexibel aan te passen aan of te anticiperen op interne veranderingen of bedreigingen, om zo de overleving van het systeem te bewaken en de functies en structuren ervan te behouden. (kunnen we het begrip systeem ook toepassen op niveau van het ‘individu’?)
  • Het fundament van veerkracht is gebaseerd op waarden, die je kan definiëren als principes, standaarden of kwaliteiten die van nature voor iemand zinvol of wenselijk zijn. Veerkracht en waarden zijn nauw verbonden met MOED.
  • Je keuzes en beslissingen worden bewust of onbewust beïnvloed door elk van je waarden. Ontdekken welke waarden jij tijdens je leven hebt ‘ingeblikt’ en hier veerkrachtig mee durven omgaan kan dus ook aanleiding geven tot nieuwe gewoonten die je leven en je werk aangenamer en zinvoller kunnen maken.
  • Welke waarden zijn belangrijk voor jou of voor je team? Waar sta je voor? Wat motiVEERt je? Welke acties onderneem je al dan niet als gevolg daarvan? Wens je hier dieper op in te gaan als persoon? Als team? Neem gerust contact voor een vrijblijvende intake op jouw maat, met info@flowvdv.be
  • Ik wens jou een ferme dosis leesplezier en flow! Groetjes, Vera

Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

%d bloggers liken dit: