Uitgelicht

Iedereen heeft LEER-KRACHT

Wanneer we het over leerkracht hebben, zijn we geneigd meteen te denken aan iemand anders die zich inzet om ons te verrijken met kennis en vaardigheden. Toch heeft iedereen kracht om het beste van zichzelf naar boven te halen en om zelf een actieve rol te spelen in de mate waarop het aangeleerde opgenomen wordt: leer – kracht. Als we het over dit soort leerkracht als functie binnen onszelf hebben, spreken we over executieve functies. Executieve functies kunnen worden gezien als de ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken.  Goed nieuws: we hebben ze allemaal, we kunnen ze trainen en dat hoeft niet eens saai of zwaar te zijn 🙂

Kinderen worden geboren met het vermogen om deze functies te ontwikkelen. Naarmate het kind ouder wordt (en naarmate de aangeboden training) , kan het meer zelfstandigheid verwerven doordat hij deze vaardigheden meer en meer onder de knie krijgt. Tegen het eind van de adolescentiefase kunnen zij dankzij deze executieve functies redelijk zelfstandig functioneren. Meer goed nieuws: het blijft mogelijk om deze functies ook als volwassenen verder te ontwikkelen. Nooit te oud om te leren… daar komt het dus van 😉

Bij de executieve functies kunnen elf vaardigheden onderverdeeld worden in twee dimensies: Denken en doen. De vaardigheden kan je dan ook weer opdelen in 4 soorten:

 • Impulsbeheersing.
 • Concentratie.
 • Flexibiliteit.
 • Prioriteiten stellen.

Enkele voorbeelden van denkvaardigheden:

 • het vermogen om na te denken voor je iets doet (reactievermogen, bijvoorbeeld: een jong kind kan al een korte tijd wachten zonder de orde te verstoren)
 • het vermogen om emoties te reguleren zodat je doelen kan realiseren, taken kan voltooien of je gedrag kan reguleren (emotieregulatie, bijvoorbeeld: een tiener weet hoe hij zijn zenuwen voor een wedstrijd of een toets moet beheersen om vervolgens goed te presteren)
 • het vermogen om zonder dralen aan een project te beginnen, op tijd, op een efficiënte wijze (taakinitiatie, bijvoorbeeld: een tiener wacht niet tot het laatste moment om met een opdracht te beginnen)
 • het vermogen om de aandacht erbij te houden, ondanks vermoeidheid, afleiding of verveling (volgehouden aandacht, bijvoorbeeld: een student kan met korte pauzes en tot twee uur vol aandacht aan zijn huiswerkopdrachten werken.

Enkele voorbeelden van ‘doe’ vaardigheden:

 • het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te organiseren of te ordenen (organisatie, bijvoorbeeld: een jongere kan benodigdheden voor een sport ordenen en lokaliseren)
 • het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je jezelf aan tijdslimieten en deadlines kunt houden (timemanagement, bijvoorbeeld: een student kan een schema opstellen om bepaalde deadlines te halen)
 • de vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen (flexibiliteit/ veerkracht, bijvoorbeeld: iemand kan zich zonder al te veel problemen aanpassen aan een verandering in de plannen)

Sleutelwoorden bij executieve functies zijn: cognitieve controle, zelfregulering, creativiteit, aandacht, redeneren, werkgeheugen, vloeiende intelligentie, remmende controle, taakomschakeling, mentale flexibiliteit of samengevat : veerkracht van de leerkracht 🙂

Groetjes, Vera

Uitgelicht

Een cadeautje voor jou en je team: “Hoe Waarde(n)vol is jouw leer-kracht?”

Als onderwijsprofessional heb je heel wat te leren…Elke dag dagen er wel nieuwe dingen op die jou uitdagen om flexibel om te springen met je structuur en vaak zelfs met je perfect geplande agenda. Wist je dat de veerkracht waarmee we dit opvangen nauw verbonden is met diep gewortelde waarden en overtuigingen die ons als professional bewust of onbewust sturen? Ik nodig je graag uit om met jezelf en je collega’s in communicatie te gaan aan de hand van dit artikel:

Stond je al eens stil bij de kracht die jouw waarden en overtuigingen hebben om jouw leren te sturen? Wat geloof jij over leren? Wat betekent ‘bijleren’ voor jou?

Vanuit welke waarden beleef jij je rol als leerkracht, als directeur, als opvoeder?

Hoe zien jouw collega’s jou deze waarden toepassen? Hoe zie jij hen vanuit jouw ‘waarden-bril’? Op welke manier hebben deze inzichten een invloed op jullie als team, op jullie communicatie met kinderen, ouders, externen?

Antwoorden op deze vragen zijn geen exacte wetenschap…

Toch draagt het bewust en respectvol omgaan met je eigen waarden én met die van de andere in belangrijke mate bij tot een positief leer- en leefklimaat. Een klimaat waarin leren een gunst en een kunst is.

Hoe kan je als team zelf al aan de slag? Een oefening:

 • Welke 5 waarden zijn voor jou persoonlijk de belangrijkste in de rol die jij binnen de school hebt?
 • Stem af met je collega’s welke waarden zij als 5 belangrijkste waarden ervaren.
 • Wat begrijp jij hieronder? Wat begrijpt je collega hieronder?
 • Hoe zou je deze waarde vertalen in je klas? Tijdens je toezicht? In je communicatie met ouders?
 • Welke 5 waarden zouden jullie als team benoemen als ‘5 typerende waarden’ voor de school en waarin vertalen deze zich in de praktijk in jullie school?

Wens je feedback op jullie oefening of wil je als team verdiepen in deze materie? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Groetjes en voor straks een deugddoende (bijzondere) Kerstvakantie!

Vera

Het zijn niet de dingen die ons overkomen die ons verontrusten, maar onze overtuigingen erover…

leren : een gunst en een kunst

Uitgelicht

Wat je altijd al wilde weten over het ONderWIJSspel

Een interactief spel voor ouders en opvoeding/onderwijsprofessionals: (zorg)leerkrachten, directies, paramedici, opvoeders – (bu)bao

ONderWIJSspel is een tool om onder deskundige begeleiding te oefenen in communicatie met en over kind-betrokkenen met als doel de leer- en leefomgeving van het kind positief te beïnvloeden en zo meer leerwinst te bereiken.

Een bijeenkomst met ouders duurt ongeveer 2 uur, waar onder begeleiding met min 4 tot max 10 ouders over onderwijssituaties gediscussieerd wordt.

Het spel wordt gespeeld in een veilige en vertrouwde omgeving, die gekozen wordt in samenspraak met de deelnemers. Onder begeleiding van de onderwijscoach is het de bedoeling om de kracht en wijsheid vanuit inbreng van de deelnemers positief aan te wenden. Dus: we werken met de kracht om kennis te vermenigvuldigen door ze te delen.

Een bijeenkomst met opvoedings- en onderwijsprofessionals wordt in samenspraak met het team of de directie op maat georganiseerd. Daarbij kan de nadruk liggen op het spelen van het spel (ongeveer 2uur, 4 tot 10 deelnemers – situaties vanuit de invalshoek van de professional) OF verdiepen we ons in de invalshoeken van de verschillende kind-betrokkenen om van daaruit meer inzicht in de communicatie te verwerven. Dat kan in de vorm van een pedagogische studiedag of navorming.

5 REDENEN om het ONderWIJSspel te spelen:

 1. Omdat oefenen in communicatie over het kind, met en over alle onderwijsbetrokkenen, een bewezen positief effect heeft op de leerwinst van het kind.
 2. Omdat positieve communicatie, ook in bijzondere situaties, de verbinding en het vertrouwen tussen alle kind-betrokkenen op een belangrijke manier verhoogt.
 3. Omdat ouders over een waarde(n)volle bron van informatie en deskundigheid over hun kind beschikken en vaak niet de geschikte weg of manier vinden om deze te delen met de school.
 4. Omdat (zorg)leerkrachten en directies vanuit de beste intenties met ouders willen communiceren over de deskundig verworven informatie in verband met de leerontwikkeling van hun leerlingen.
 5. Omdat het spel inzet op het verhogen van het inzicht in de eigen communicatiestijl en de verschillende invalshoeken van waaruit deze resultaatgericht kan worden ingezet. Het spel is zeer praktijkgericht en verworven inzichten zijn onmiddellijk inzetbaar.

Welke redenen heb jij om het ONderWIJSspel te ontdekken?

Laat het me weten!

Groetjes

Vera info@flowvdv.be

Uitgelicht

Maak kennis met het ONderWIJSspel voor (bu)bao

Het ONderWIJSspel voor (zorg)leerkrachten, paramedici en schoolleiders is een communicatiespel. Elke situatie op een kaart daagt je uit om met gesprekspartners te zoeken naar invalshoeken, aanpakken, mogelijke pistes om tot een constructieve oplossing te komen. Elke situatie is een oefening voor je veerkracht en een uitdaging voor je leer-kracht.

ONderWIJSspel wil jullie als schoolteam helpen om resultaten en effecten te optimaliseren. ROK: R2 De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid
bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.

Het spel wordt samen met de onderwijscoach gespeeld in een veilige en vertrouwde omgeving, die gekozen wordt in samenspraak met de deelnemers.

VOOR WIE?

Voor schoolteams of teamleden die vanuit handelingsgericht denken willen inzetten op het verbeteren van de communicatie tussen school en ouders, ouders en school.

DOEL van het spel: 

 • Positieve communicatie, ook in bijzondere situaties, krachtig en ondersteunend inzetten voor meer onderwijskwaliteit.
 • Vertrouwen en verbinding verhogen door constructieve communicatie met en over je team, met en over ouders, met en over leerlingen.
 • Meer inzicht krijgen in je eigen communicatiestijl en die van de andere, aan de hand van herkenbare situaties.
 • Vanuit inzicht in je eigen communicatiestijl meer invalshoeken ontdekken om deze oplossingsgericht in te zetten.

WAAROM?

Iedere leerkracht, schoolleider, onderwijsbetrokkene heeft te maken met communicatie met en over kinderen, met en over ouders.

Iedere onderwijsbetrokkenen heeft een eigen communicatiestijl en een eigen wijsheid

Een begeleide spelvorm berust op de kracht van eenvoud én de kracht om de inzichten meteen toe te passen in de praktijk.

ONderWIJSspel spelen is een DOE training die het zelf-oplossend denken aanwakkert.

Het spel bestaat uit:

Kennismakingskaarten en ondersteunende gesprekskaarten

Situatiekaarten over communicatie met ouders, waarvan ook situaties specifiek gericht op kleuters.

Situatiekaarten om te werken rond communicatie binnen het team.

Situatiekaarten specifiek voor schoolleiders.

HOE?

Plan een afspraak via info@flowvdv of 0474 56 39 61 voor een eerste afstemming op maat van jouw vraag.

Volg http://www.onderwijswinkel.com via blog, linkdIn, FB en schrijf in op ONderWIJScafé in Asse (datum volgt van zodra het mag…)

Uitgelicht

Communiceren als directeur: leiden of lijden

De directeur in het (buitengewoon) basisonderwijs heeft een hele bijzondere rol. Het ‘leiding’ geven aan een team, zoals dat van elke directeur geacht wordt te doen, krijgt in het onderwijs toch een bijzondere dimensie. De onderwijsleider heeft immers een andere vorm van autoriteit nodig. In de meeste andere sectoren ondersteund een economische pijler de autoriteit van de leider in belangrijke mate (die van: de leider heeft impact op mijn werksituatie, mijn loon, mijn ‘positie’ in de groep). De onderwijsleider valt in de meeste gevallen terug op zijn of haar verbinding en overtuigingskracht om teamleden te motiveren, maar ook om ze bij- en aan te sturen. De economische pijler valt in dit stukje al volledig weg van zodra een teamlid ‘vast benoemd’ is. Laat me duidelijk wezen dat ik dit artikel niet schrijf als pleidooi voor of tégen de vaste benoeming, die discussie doet hier helemaal niet terzake.

Wat wél mijn aandacht trekt is: hoe gaan schoolleiders hiermee om? Op welke manier zoeken (en vinden) ze ondersteuning om net die kracht te versterken om te verbinden en om te (be-)sturen vanuit overtuiging? Waar vinden ze ondersteuning om het inzicht aan te scherpen in hun eigen overtuigingen, in de overtuigingen binnen het team en in de schoolvisie? Waar zit het verschil tussen leiden en lijden om de onderwijskwaliteit in je school dynamisch op te volgen en te bewaken?

Vanuit mijn eigen verhaal geloof ik dat het leren van mekaar en het samen oefenen vanuit concrete situaties versterkend kan zijn. Al is het opletten geblazen om tijdens zulke oefening niet te vervallen in het ‘arme ik’ syndroom… daarmee bedoel ik dat het samen oefenen al snel kan ‘lijden‘ tot het ventileren van ervaringen en nog een stapje verder tot een klaaggesprek waar energie noch oplossingen uit ontspruiten. Enige structuur en ondersteuning kan hier helpen. Gericht werken aan constructieve communicatie kan tot een sterkere verbinding en overtuigingskracht ‘leiden‘.

Ik ben ook benieuwd naar jullie verhaal… Herken je deze stelling? Wat is jouw idee hierover? laat gerust je mening achter via de contact pagina, fb of linkedln.

Veerkrachtige groet

Vera

 

Uitgelicht

ONderWIJSspel voor (zorg)leerkrachten

Uit onderzoek weten we dat kinderen met meer plezier naar school komen én beter leren als hun ouders constructief betrokken zijn bij de school. Ouderbetrokkenheid is dan ook niet toevallig een aandachtspunt in vele teams en een item in tal van boeken en publicaties. Het gaat hier over communicatie, dus ook over verschillende invalshoeken van waaruit elke gesprekspartner deelneemt aan het gesprek (weet je nog: zender – boodschap – ontvanger). Het ONderWIJSspel voor (zorg)leerkrachten vertrekt vanuit het perspectief van de school die wil inzetten op een constructieve en oplossingsgerichte communicatie met alle ouders.

Je bent (zorg)leerkracht of schoolleider dus je kent ze wel… die ouders die je vlot kan bereiken en met wie de communicatie vlotjes loop… maar je kent wellicht ook die ‘moeilijke’ situaties, waar je een vervelende boodschap moet brengen, waar je misschien zelfs de weg naar communicatie nog niet gevonden hebt, of die keren dat je haren je al vooraf ten berge rijzen als je nog maar denkt aan dat ene komende gesprek… Het kan helpen om over deze situaties te ventileren in de koffiekamer, allicht lucht dat even op. Maar heeft dit ook een effect op de volgende uitdaging die je te wachten staat? Helpt die opluchting en het delen van de smart je ook vooruit om beter gelaarsd en gespoord te zijn wanneer je een volgende ‘uitdagende’ vraag of opmerking krijgt van een ouder?

Het is in elk geval al sterk wanneer je elkaar als team kan opvangen. Jullie zijn immers dé experten die deze, soms hachelijke, situaties tot een goed einde trachten te brengen.

Het ONderWIJSspel heeft als doel om jullie eigen sterktes naar boven te halen en in te zetten. Het spel is erop gericht om via stellingen en situatieschetsen die oplossingen uit te lokken die in jullie specifieke situatie het beste werken.

Het spel wordt professioneel begeleid, maar berust op de inbreng van elke deelnemer. De organisatie en aanpak wordt afgestemd op maat van jouw team. Een ONderWIJS ronde duurt ongeveer 2 uur en wordt gespeeld met minstens 4 tot maximum 12 deelnemers.

De ONderWIJS ronde met het schoolteam kan ook aangevuld worden met de ONderWIJS ronde die specifiek gemaakt is voor ouders en die bijvoorbeeld kan aangeboden worden als workshop tijdens een ouderavond of in samenwerking met een oudercomité.

5 goede redenen om het ONderWIJSspel als team te spelen:

 • Omdat het vergaren en delen van inzichten over uitdagende gesprekken leidt tot meer vertrouwen en dus tot betere effecten tijdens je toekomstige gesprekken.
 • Omdat het spel inzet op het SAMEN delen van mogelijkheden en invalshoeken die gebaseerd zijn op je EIGEN ervaring.
 • Omdat goed of fout niet belangrijk is tijdens dit spel.
 • Omdat het spel gebaseerd is op een verzameling van herkenbare en concrete situatieschetsen.
 • Omdat het een luchtige en gezellige spelvorm is die toch aanzet tot verdieping en inzicht.

Wil je graag meer weten, of wil je een gesprek plannen? Neem dan snel contact op via info@flowvdv.be

Je doet er me een groot plezier mee als je deze informatie deelt of als je me laat weten wie ik hiermee kan helpen.

Hopelijk tot ONderWIJS snel,

Groetjes

Vera

SchoolWIJS voor ouders

SchoolWIJS voor ouders is een communicatiespel. Elke kaart daagt je uit om in gesprek te gaan over een herkenbaar thema, zoals deze zich voordoen in relatie met de school of met andere externe betrokkenen bij jou en je kind. De situatie op elke kaart daagt je uit om met gesprekspartners te zoeken naar invalshoeken, aanpakken, mogelijke pistes. Kortom elke situatie OP de kaarten draagt ertoe bij om je inzicht te VOEDEN.

Het spel wordt begeleid door de onderwijscoach, maar de invulling berust op de WIJSheid van de deelnemers.

DOEL:  Positieve communicatie, ook in bijzondere situaties, inzetten als krachtige en ondersteunende tool voor de opvoeding van je kind.

 • Vertrouwen verhogen in de communicatie met en over je kind, met de school, met externen die betrokken zijn bij de opvoeding van je kind.
 • Meer inzicht krijgen in je eigen communicatiestijl aan de hand van herkenbare opvoedingssituaties.
 • Ontdekken dat er verschillende benaderingen zijn voor eenzelfde situatie.
 • Veerkrachtig en flexibel omgaan met concrete communicatienoden over je kind, op school en met externen.

HET SPEL:

Het spel bestaat uit 30 spelkaarten, 5 kennismakingskaarten, 5 blanco kaarten en een begeleidende kaart.